- MỜI ANH EM TẢI LẠI GAME VỪA UPDATE Ở TRANG CHỦ.
- Nâng tỉ lệ rớt đồ của boss lên 4 dòng
- Mở thêm các sự kiện đua top vấn đỉnh - bá giả - bá đạo - đế vương
- Mở đua top bang hội
- Phiên bản sẽ được úp sớm ngày 24/12
- Đồng thời BQT sẽ reset point toàn server, anh em vui lòng lên wweb reset để lấy lại point

Phiên bản đang trong quá trình thử nghiệm, có lỗi hay báo cho BQT. Mọi hành vi trục lợi đều bị khóa tài khoản vĩnh viễn

View more latest threads same category: