Do sự cố, anh em thiên tôn sẽ qua máy chủ Quyền lực
Các tài khoản quyền lực giữu nguyên không cần đi
BQT mu xin kính báo!

View more latest threads same category: