18:00 - ngày 14/11/2020 - Reset point toàn SV - tránh ngậm point
Anh em vui Lòng reset over hay reset vip trên web để lấy lại point

View more latest threads same category: